Pracovné doplnky

Komplexný výber pracovných ochranných doplnkov pre svojich zamestnancov. Pracovné okuliare na zabezpečenie ochrany zraku, ochrany hlavy, sluchu i dýchania.